Nieuws

Op 12 augustus 2018, over deze onderwerpen: Beleid & financiën, Verkiezingen 2018

Ons projectEen visie tot 2030 Onze gemeente is welvarend, de mensen wonen hier graag en zijn hier gelukkig. En toch kan het veel beter. Door onenigheid en besluiteloosheid binnen het bestuur, gingen tijd en geld verloren. Een visie op de lange termijn blijft uit. Waar willen we in pakweg 2030 …

Op 15 maart 2018, over deze onderwerpen: Leefmilieu, Mobiliteit en openbare werken, Ruimtelijke ordening

Op 15 maart hield de N-VA van De Haan-Wenduine opnieuw een gespreksavond over de kustbescherming.  220 mensen zakten daarvoor af naar d’ Annexe. Sinds 2013 organiseerde Vlaams volksvertegenwoordiger Wilfried Vandaele al 5 info-avonden over het energie-atol voor onze kust, de zeespiegelstijging, enz …

De baggeraars DEME en Jan De Nul, verenigd in de groep iLand, dienden enkele jaren geleden een plan in om een “energieatol” te bouwen voor de kust van de Haan, op de Wenduinebank.  De plaatselijke N-VA organiseerde toen enkele informatie-avonden waarop de initiatiefnemers, energiedeskundigen en …